新闻中心

预算20万,该买甚么样的SUV?

预算20万,该买甚么样的SUV?

  

预算20万,可以买到甚么样的SUV呢?此刻市道上许多20万摆布的SUV车型 ,基本上是充足家用的 ,但若你既寻求颜值,又寻求动力及操控,那末可以看看领克01。

领克01是领克汽车推出的首款基于CMA根蒂根基模块架构开发的车型 ,它的外不雅接纳家族式都市对于立美学设计,拥有标记性的北极之光日间行车灯,进气格栅接纳立异的经纬交错造型 ,年夜灯使用了双透镜高机能LED模组年夜灯,尾灯接纳了能量晶体设计,总体给人的觉得就是时尚 、布满活气 。整车尺寸为为4549*1860*1689妹妹 ,轴距为2734妹妹,在这个尺寸下,领克01的内部空间是比力余裕的 ,作为家用车是充足的 。

动力方面,领克01提供两套动力总成:两驱车型接纳Drive-E 2.0TD T4 EVO策动机以及爱信8AT的组合,四驱车型接纳Drive-E 2.0TD T5策动机以及爱信8AT的组合 ,零百加快只需6.7秒。如许的动力可以说是能满意年夜部门人的用车需求 ,岂论是通勤照旧自驾出游都是充足的。

内饰方面,它搭载了12.3+12.7英寸智能双年夜屏,饰板接纳科技环保型TPO2质料 ,能削减VOC排放,使用赛车级运动座椅,真皮材质 ,包裹性强,坐感恬静 。车机使用高通骁龙820A以及恩智浦i.MX6Q双芯片,机能更强 ,拥有语音节制体系,人机交互更智能。

科技配置上它拥有多项智能驾驶辅助科技,包孕自动刹车 、碰撞预警、车道连结、陡坡缓降 、主动停车、胎压监测等 ,保障驾乘职员的安全。

假如你对于领克01有乐趣,那就去4s店试驾体验一番,究竟说的再多 ,本身切身感触感染过的才是最真正的 。

亚博网站手机版-yabo网站手机版app下载-官网网站

yù suàn 20wàn ,kě yǐ mǎi dào shèn me yàng de SUVne ?cǐ kè shì dào shàng xǔ duō 20wàn bǎi bù de SUVchē xíng ,jī běn shàng shì chōng zú jiā yòng de ,dàn ruò nǐ jì xún qiú yán zhí ,yòu xún qiú dòng lì jí cāo kòng ,nà mò kě yǐ kàn kàn lǐng kè 01。

lǐng kè 01shì lǐng kè qì chē tuī chū de shǒu kuǎn jī yú CMAgēn dì gēn jī mó kuài jià gòu kāi fā de chē xíng ,tā de wài bú yǎ jiē nà jiā zú shì dōu shì duì yú lì měi xué shè jì ,yōng yǒu biāo jì xìng de běi jí zhī guāng rì jiān háng chē dēng ,jìn qì gé shān jiē nà lì yì de jīng wěi jiāo cuò zào xíng ,nián yè dēng shǐ yòng le shuāng tòu jìng gāo jī néng LEDmó zǔ nián yè dēng ,wěi dēng jiē nà le néng liàng jīng tǐ shè jì ,zǒng tǐ gěi rén de jiào dé jiù shì shí shàng 、bù mǎn huó qì 。zhěng chē chǐ cùn wéi wéi 4549*1860*1689mèi mèi ,zhóu jù wéi 2734mèi mèi ,zài zhè gè chǐ cùn xià ,lǐng kè 01de nèi bù kōng jiān shì bǐ lì yú yù de ,zuò wéi jiā yòng chē shì chōng zú de 。

dòng lì fāng miàn ,lǐng kè 01tí gòng liǎng tào dòng lì zǒng chéng :liǎng qū chē xíng jiē nà Drive-E 2.0TD T4 EVOcè dòng jī yǐ jí ài xìn 8ATde zǔ hé ,sì qū chē xíng jiē nà Drive-E 2.0TD T5cè dòng jī yǐ jí ài xìn 8ATde zǔ hé ,líng bǎi jiā kuài zhī xū 6.7miǎo 。rú xǔ de dòng lì kě yǐ shuō shì néng mǎn yì nián yè bù mén rén de yòng chē xū qiú ,qǐ lùn shì tōng qín zhào jiù zì jià chū yóu dōu shì chōng zú de 。

nèi shì fāng miàn ,tā dā zǎi le 12.3+12.7yīng cùn zhì néng shuāng nián yè píng ,shì bǎn jiē nà kē jì huán bǎo xíng TPO2zhì liào ,néng xuē jiǎn VOCpái fàng ,shǐ yòng sài chē jí yùn dòng zuò yǐ ,zhēn pí cái zhì ,bāo guǒ xìng qiáng ,zuò gǎn tián jìng 。chē jī shǐ yòng gāo tōng xiāo lóng 820Ayǐ jí ēn zhì pǔ i.MX6Qshuāng xīn piàn ,jī néng gèng qiáng ,yōng yǒu yǔ yīn jiē zhì tǐ xì ,rén jī jiāo hù gèng zhì néng 。

kē jì pèi zhì shàng tā yōng yǒu duō xiàng zhì néng jià shǐ fǔ zhù kē jì ,bāo yùn zì dòng shā chē 、pèng zhuàng yù jǐng 、chē dào lián jié 、dǒu pō huǎn jiàng 、zhǔ dòng tíng chē 、tāi yā jiān cè děng ,bǎo zhàng jià chéng zhí yuán de ān quán 。

jiǎ rú nǐ duì yú lǐng kè 01yǒu lè qù ,nà jiù qù 4sdiàn shì jià tǐ yàn yī fān ,jiū jìng shuō de zài duō ,běn shēn qiē shēn gǎn chù gǎn rǎn guò de cái shì zuì zhēn zhèng de 。

上一篇:智能科技 将来已经来 下一篇:Alpina“制造”了一辆500马力的宝马4系Gran Coupe

LEAVE A COMMENT


友情链接: